ثبت نام دوره های آموزشی

فرم ثبت نام در دوره آموزشی تربیت مدیر کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل شما E-mail(*)
Invalid email address.

عنوان درخواست
ورودی نامعتبر

نام آزمایشگاه / سازمان(*)
ورودی نامعتبر

شغل
ورودی نامعتبر

موبایل(*)
ورودی نامعتبر

تلفن
ورودی نامعتبر

شیوه پرداخت

ورودی نامعتبر

همکار گرامی، می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره حساب سیبا،
0104980032002
یا به شماره شبا
IR86 0170 0000 0010 4980 0320 02
به نام شرکت آریا سینا پژوهش واریز فرمایید.

شماره و مبلغ فیش واریزی
ورودی نامعتبر

ارسال تصویر فیش بانکی
ورودی نامعتبر

ارسال

آدرس

ارتباط با ما

شرکت آریا سینا پژوهش:
آدرس : تهران، خیابان محمد علی جناح، نرسیده به فلکه دوم صادقیه، خیابان شهید گلاب، پلاک 63 ، طبقه چهارم، واحد 10
کد پستی: 1451819514
تلفن : 36 - 44294135 و 09121387736
نمابر : 44294156