تقویم آموزشی سال ۹۳

دوره اصول شستشو و استرلیزاسیون، ویژه خدمه محترم آزمایشگاه، جمعه، مورخ 23 خرداد
ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 700.000 ریال (دوره در تاریخ مقرر برگزار گردید)

WasteManagement1230393

WasteManagement2230393

در آزمون برگزار شده و همچنین مشارکت در مباحث، آقای اسماعیل غلامی به عنوان نفر برتر دوره معرفی شدند
برای ایشان و همه همکاران گرامی آرزوی موفقیت و سلامتی داریم

 

pink-line

 دوره تضمین کیفیت در بخش های پذیرش، نمونه گیری و جداسازی، جمعه، مورخ 17 مرداد
ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 800.000 ریال (دوره در تاریخ مقرر برگزار گردید)

AriasinaReception170593

در مجموع امتیازهای آزمون کارگاهی عمومی برگزار شده و همچنین آزمون اختصاصی فردی،
خانم ربابه حسنی به عنوان نفر برتر دوره معرفی شدند
برای ایشان و همه همکاران گرامی آرزوی موفقیت و سلامتی داریم

pink-lineدوره تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی، جمعه، مورخ 7 شهریور (دوره در تاریخ مقرر برگزار گردید)
ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 800.000 ریال

AriasinaBio070693

در مجموع امتیازهای دو آزمون کارگاه های عمومی برگزار شده و همچنین آزمون اختصاصی فردی،
خانم شیلا امیرملایری و آقای سهیل ملوک پور به عنوان نفرات برتر دوره معرفی شدند
برای ایشان و همه همکاران گرامی آرزوی موفقیت و سلامتی داریم

pink-line

دوره تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی، جمعه، مورخ 14 شهریور (دوره در تاریخ مقرر برگزار گردید)
ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 800.000 ریال

AriasinaMicrobe140693

در مجموع امتیازهای دو آزمون کارگاه های عمومی برگزار شده و همچنین آزمون اختصاصی فردی،
خانم ها سامره مقدسی، مریم خانزاده، مریم هنردوست و آقای صالح شیاسی 
به عنوان نفرات برتر دوره معرفی شدند
برای ایشان و همه همکاران گرامی آرزوی موفقیت و سلامتی داریم

pink-line

دوره تضمین کیفیت در بخش هماتولوژی، جمعه، مورخ 21 شهریور (دوره در تاریخ مقرر برگزار گردید)
ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 800.000 ریال

Ariasinaheamatology210693 

در مجموع امتیازهای دو آزمون کارگاه های عمومی برگزار شده و همچنین آزمون اختصاصی فردی،
خانم ها زهرا شریفی مقدم، مریم شهریاری، مهتاب صفدری قاجار و آقای سهیل ملوک پور به عنوان نفرات برتر دوره معرفی شدند
برای ایشان و همه همکاران گرامی آرزوی موفقیت و سلامتی داریم

pink-line

دوره تضمین کیفیت در بخش آنالیز ادرار، جمعه، مورخ 4 مهر (دوره در تاریخ مقرر برگزار گردید)
ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 800.000 ریال

AriasinaUrinanalysis040793 در مجموع امتیازهای دو آزمون کارگاه های عمومی برگزار شده و همچنین آزمون اختصاصی فردی،
خانم ها سارا علی اکبری، شادی گودرزی، زهره سرئاری، زهرا ابوقداره و آقای مسعود حسنی با امتیاز برابر به عنوان نفرات برتر دوره معرفی شدند
برای ایشان و همه همکاران گرامی آرزوی موفقیت و سلامتی داریم

pink-line

دوره تضمین کیفیت در بخش ایمونوسرولوژی، جمعه، مورخ 11 مهر
(دوره در تاریخ مقرر برگزار گردید)
ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 800.000 ریال

Ariasinaimmunoserology110793

در مجموع امتیازهای دو آزمون کارگاه های عمومی برگزار شده و همچنین آزمون اختصاصی فردی،
آقای رضا کرمی به عنوان نفر برتر دوره معرفی شدند
برای ایشان و همه همکاران گرامی آرزوی موفقیت و سلامتی داریم

pink-line

دوره دو روزه ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ایزو 15189
پنجشنبه و جمعه، مورخ 24 و 25 مهر
(دوره در تاریخ مقرر برگزار گردید)
ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 1.500.000 ریال

 

AriasinaIntarnal Audit1518924250793

در مجموع امتیازهای یک آزمون کارگاهی عمومی برگزار شده و همچنین چهار آزمون اختصاصی فردی،
خانم ها کتایون بیداد و نفیسه کیانفر به عنوان نفرات برتر دوره معرفی شدند
برای ایشان و همه همکاران گرامی آرزوی موفقیت و سلامتی داریم

pink-line

9- دوره تضمین کیفیت در بخش هورمون شناسی، جمعه، مورخ 2 آبان

ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 800.000 ریال (دوره در تاریخ مقرر برگزار گردید)

10- دوره تخصصی ایمنی و بهداشت، (تاریخ برگزاری این دوره متعاقباً اعلام می گردد)

ویژه مسئولین ایمنی آزمایشگاه

ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 800.000 ریال 


11- دوره تضمین کیفیت در بخش بیولوژی مولکولی

(تاریخ برگزاری این دوره متعاقباً اعلام می گردد)

ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 800.000 ریال 


12- دوره تخصصی فرآیندهای مرتبط با سوپروایزری، جمعه، مورخ 7 آذر

ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 1.000.000 ریال

 

در مجموع امتیازهای مرتبط با چهار کارگاه برگزار شده جمعی، گروه ده نفری (آقایان: نوید جناب زاده،‌ عبدالرضا کاظمی،‌ سهیل ملوک پور،‌ ساسان عزیزیان، مهران محمدی و خانم ها:‌ سعیده سالاری،‌ فریده طاهری،‌ میترا آوند و نازنین کریمی) به سرگروهی،

آقای کیوان مجیدی  به عنوان گروه برتر دوره معرفی شدند

برای ایشان و همه همکاران گرامی آرزوی موفقیت و سلامتی داریم

 

13- دوره تخصصی طرح کیفیت جامع در آزمایشگاه، جمعه، مورخ 14 آذر

ویژه مدیران ارشد آزمایشگاه (مسئول فنی، سوپروایزر، مدیر کیفی)

ساعت 9 صبح تا 16 عصر، هزینه دوره 1.000.000 ریال (دوره در تاریخ مقرر برگزار گردید)

ارتباط با ما

شرکت آریا سینا پژوهش:
آدرس : تهران، خیابان محمد علی جناح، نرسیده به فلکه دوم صادقیه، خیابان شهید گلاب، پلاک 63 ، طبقه چهارم، واحد 10
کد پستی: 1451819514
تلفن : 36 - 44294135 و 09121387736
نمابر : 44294156